Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

Statystyki

Licznik odwiedzin: 151 186

Dziś odwiedzin: 174. Teraz na naszej stronie: 6 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: środa, 8 maja 2019r.

Czy wiesz, że?

Dostęp do wszystkich treści naszego Biuletynu możliwy jest także poprzez klawiaturę. Kliknij klawisz TAB aby uruchomić dodatkowe menu szybkiego wyboru.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://oriop.biuletyn.net.pl//

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

tel. : 77 4376503, fax. 77 4376503

e-mail :

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo – zostały opublikowane w postaci skanu.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  •     podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  •     możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  •     możliwość zmiany opcji Biuletynu (szerokość strony, wielkość czcionki, ostrzeżenia o otwarciu w 
  •     w nowym oknie)   
  •     mapa strony

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Surma

e-mail:

Telefon: 77 4376503

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl (wniosek o zapewnienie dostepności znajduje sie w osobnej zakładce).

Dostępność architektoniczna

1.Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych),

2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – winda,

3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – tablice informacyjne, pomieszczenia oznaczone numerami, nazwami,

4. W budynku znajdują się toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnościami,

5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,

6.Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe i świetlne, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych i pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dostęp do ogrodu,  ścieżki spacerowe i parking bez barier architektonicznych.

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich nie zapewnia możliwości komunikowania się za pomocą tłumacza języka migowego.  Istnieje jednak możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu skorzystania z pomocy pracownika ORiOP posługującego się językiem migowym w stopniu podstawowym.

Dodatkowe załączniki do pobrania:

Ikona typu pliku Pobierz plik: Deklaracja_dostepnosci_cyfrowej_dla_strony_podmiotowej_BIP2.docx
Rozmiar pliku: 16,39kB. Liczba pobrań: 29
Data wgrania na serwer: 24.03.2024r. godz.: 09:12
Osoba, która dodała plik: Anna Siemiginowska

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

Autor informacji/strony: Anna Siemiginowska
Data publikacji w Biuletynie: niedziela, 24 marca 2024r. godz.: 09:12

Statystyki wyświetleń: 389 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 3 606.

Liczba zmian (edycji): 7. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://oriop.biuletyn.net.pl/bip-strona-144-deklaracjadostepnosci.html
Data wygenerowania wydruku: sobota, 13 lipca 2024r. godz.: 12:37Trwa pobieranie treści strony BIP


http://oriop.biuletyn.net.pl/bip-strona-144-deklaracjadostepnosci.html