Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

Statystyki

Licznik odwiedzin: 151 151

Dziś odwiedzin: 139. Teraz na naszej stronie: 2 osoby.

Data uruchomienia Biuletynu: środa, 8 maja 2019r.

Czy wiesz, że?

Dostęp do wszystkich treści naszego Biuletynu możliwy jest także poprzez klawiaturę. Kliknij klawisz TAB aby uruchomić dodatkowe menu szybkiego wyboru.

Wsparcie Wojewody dla Domu Pomocy Społecznej

Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej - Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w okresie epidemii COVID-19.

Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej – Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w okresie epidemii COVID-19.

 

Powiat Prudnicki otrzymał od Wojewody Opolskiego dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania własnego powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domu pomocy społecznej – Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich.

Głównym celem jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.

Realizacja celu nastąpi poprzez wsparcie pracowników DPS w Racławicach Śląskich  – osób pracujących z mieszkańcami domów pomocy społecznej, którym zostanie przyznana w grudniu 2020 r. gratyfikacja finansowa oraz poprzez realizację innych działań mających na celu zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Przewidziane działania związane z udzielaniem dotacji dla DPS ma charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Bezpośrednimi odbiorcami dotacji będą pracownicy oraz mieszkańcy DPS - Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich.

 

Łączna wartość zadania dla ORiOP: 91.727,50 zł

Środki z dotacji Wojewody: 73.382,00 zł (80%)

Wkład własny: 18.345,50 zł (20%)

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

Autor informacji/strony: Anna Siemiginowska
Data publikacji w Biuletynie: środa, 16 grudnia 2020r. godz.: 10:15

Statystyki wyświetleń: 954 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 3 701.

Liczba zmian (edycji): 4. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://oriop.biuletyn.net.pl/bip-strona-53-wsparciewojewodydladomupomocyspolecznej.html
Data wygenerowania wydruku: sobota, 13 lipca 2024r. godz.: 10:37Trwa pobieranie treści strony BIP


http://oriop.biuletyn.net.pl/bip-strona-53-wsparciewojewodydladomupomocyspolecznej.html