Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

Statystyki

Licznik odwiedzin: 151 170

Dziś odwiedzin: 158. Teraz na naszej stronie: 7 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: środa, 8 maja 2019r.

Czy wiesz, że?

Możesz zmienić wielkość bazowej czcionki Biuletynu, rozmiar strony oraz określić jak program ma zachować się na otwieranie przez Ciebie zewnętrznych linków. W tym celu zmień opcje: kliknij ikonę śrubki po prawej stronie ekranu.

Zakres działania

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich działa jako samodzielny dom pomocy społecznej od 28 maja 1999 roku. 
Przeznaczony jest dla 62 osób przewlekle psychicznie chorych: kobiet i mężczyzn, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego. 
Ośrodek zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Organizacja pracy w Ośrodku, zakres i poziom świadczonych usług uwzględniają wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Ośrodek w swojej działalności uwzględnia stopień psychicznej sprawności mieszkańców, umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
Ośrodek mieści się w budynku wielokondygnacyjnym, jest ogrodzony, a teren wokół Domu jest estetycznie zagospodarowany. 
Budynek jest wyposażony w system alarmowo-przeciwpożarowy, system przyzywowo-alarmowy oraz dźwig osobowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Ośrodku znajdują się aneksy mieszkalne, składające się z: pokoi mieszkańców, łazienki, toalety, holu – pokoju dziennego oraz korytarza.
Ośrodek umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, w ramach której prowadzone są m.in.: zajęcia na komputerze, wikliniarstwo, kaletnictwo, muzykoterapia, szycie oraz prace ręczne z wykorzystaniem różnych materiałów, muzykoterapia, zajęcia teatralne, plastyczne itp.
Dla podtrzymania sprawności psychofizycznej mieszkańców prowadzone są zajęcia w sali rehabilitacyjnej wyposażonej w podstawowy sprzęt, z zakresu rehabilitacji ruchowej tj. ćwiczenia i zabawy ruchowe przy muzyce oraz zajęcia rekreacyjne jak jazda na rowerze, wycieczki piesze, gry i zabawy ruchowe na powietrzu.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

Autor informacji/strony: Anna Siemiginowska
Data publikacji w Biuletynie: piątek, 26 marca 2021r. godz.: 17:10

Statystyki wyświetleń: 587 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://oriop.biuletyn.net.pl/bip-strona-61-zakresdzialania.html
Data wygenerowania wydruku: sobota, 13 lipca 2024r. godz.: 11:35Trwa pobieranie treści strony BIP


http://oriop.biuletyn.net.pl/bip-strona-61-zakresdzialania.html